Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Somaliadag på Koppargården i Ljusdal

  På lördag 2 juli klockan 11:00 invigningstalar kommunstyrelsens ordförande Marit Holmstrand (S) på Somaliadagen, som hålls på Koppargårdens restaurang i centrala Ljusdal. Modevisning, dans och somalisk mat är några av programpunkterna.

 • Planerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark

  Länsstyrelsen genomför en kontrollerad naturvårdsbränning i Hamra nationalpark måndagen den 27 juni.

 • Lutande hopptorn på Norebadet i Ljusdal

  Fritidsenheten får återkommande frågor om säkerheten gällande det lutande hopptornet på Norebadet. Med den här informationen vill vi berätta om nuläget och planen framåt.

 • Hittaut kan komma till Los 2023

  Loos IF, Loos Hembygdsförening, Loos Koopek, Ljusdals orienteringsklubb och kommunens fritidsenhet har tillsammans samlat ihop 60 000 kronor. Pengarna ska användas till att ta fram en orienteringskarta över området runt Örnberget i Los. Orienteringskartan kan nästa år användas för att ta fram en Hittaut-karta.

 • HBTQI-kartläggning ger förslag på hur Ljusdals kommun kan bli mer inkluderande

  Under våren har förtroendevalda i alla nämnder fått ta del av resultatet av en HBTQI-kartläggning. En del av resultatet visar att kommunen har en begränsad infrastruktur att fånga upp, synliggöra och därtill förhindra diskriminering. Ett flertal förslag på åtgärder har lyfts fram för hur Ljusdals kommun kan arbeta främjande med hbtqi-relaterade frågor och bli mer inkluderande.

 • Agendamål 4, 8 och 11 ska prioriteras i kommunens arbete

  Åren 2023 - 2030 ska tre mål i Agenda 2030 prioriteras i kommunens arbete: Mål 4, God utbildning för alla, mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 11, Hållbara städer och samhällen, prioriteras. Så beslutade kommunfullmäktige under gårdagskvällen.

 • Kommunen ska arbeta med HBTQ-frågor

  Kommunfullmäktige har bifallit en motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-arbete i kommunen. Ljusdals kommun ska aktivt jobba med HBTQ-frågor, genomgå utbildningar, göra projekt för att öka representationen och kunskapen om HBTQIA+ samt koppla HBTQ-arbetet mot globala målen i Agenda 2030.

 • Budget 2023 med plan för 2024-2025

  Kommunfullmäktige har fastställt kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget för år 2023 och med plan för åren 2024-2025. Budgeten uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans och mål för god ekonomisk hushållning. Eftersom det är valår ska beslutet betraktas som ett inriktningsbeslut. Budget 2023, med plan för 2024-2025, fastställs slutligen av nyvalt kommunfullmäktige i november 2022.

 • Oförändrad kommunalskatt i Ljusdal 2023

  Kommunfullmäktige har beslutat om oförändrad skattesats för 2023 jämfört med 2022. Därmed ligger den kvar på 22,36 procent.

 • Fotbollshall på Älvvallen i Ljusdal

  Efter ett önskemål från fotbollsklubbarna i Ljusdal om att kommunen ska bygga en fotbollshall, har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en hall över nuvarande konstgräsplan på Älvvallen i Ljusdal. 1,4 miljoner har anslagits för projektering och upphandling.

 • Samverkansavtal och reglemente godkända för gemensam nämnd i överförmyndarfrågor

  Hösten 2021 ställde Ljusdals kommun en förfrågan till Bollnäs och Ovanåkers kommuner om att Ljusdals kommun önskar ingå i den gemensamma nämnden för överförmyndarfrågor från 1 januari 2023.

 • Kommunalt partistöd 2022

  Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Pension efter 47 år som lärare i kommunen

  Tisdag den 21 juni jobbar Marianne Isaksson Pahlbäck sin sista arbetsdag innan pensionen. Totalt har hon jobbat som lågstadielärare i kommunen i 47 år, och över 40 år på Gärdeåsskolan i Ljusdal.

 • Nytt utegym på plats i Hamra

  Fritidsenheten fortsätter att utveckla möjligheterna till gratis träning utomhus tillsammans med lokala föreningar. I samarbete med Hamra byalag har idrottsplatsvaktmästarna monterat ett nytt utegym i anslutning till Bystugan, lekparken och motionsspåret vid Hemsjön, mitt i Hamra.

 • Kulturskolan har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet

  Ett utvecklingsbidrag om 517 200 kronor ska stärka Kulturskolan som nu kan erbjuda fler kurser runt om i kommunen, nå nya målgrupper och arbeta mer aktivt för alla barns och ungas rätt till kultur.

 • Järvsöbors inställning till besöksnäringen har undersökts

  De senaste åren har turismen i Järvsö ökat kraftigt. Medan detta ger fördelar i form av arbetstillfällen och ökat frilufts- och serviceutbud, kommer också kritik mot effekter som stigande bostadspriser, slitage på skog och mark och hårt belastad infrastruktur.

 • Hur är det att cykla i Ljusdals kommun?
  Delta i nationell undersökning och tyck till

  Nu har du möjlighet att tycka till om hur det är att vara cyklist i Ljusdals kommun. Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker.

 • Presentation av medborgar­undersökningen om turism

  Påminnelse: Nu presenteras resultaten av medborgarundersökningen - tisdagen den 14 juni klockan 14-15 samt 18-19.

 • Uttalande om kränkningarna av HBTQI-personer

  Det som framkommit de senaste dagarna om hur HBTQI-personer behandlas i kommunen är minst sagt beklämmande. Vi - Nicklas Bremefors, kommunchef, och Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande - blir uppriktigt ledsna och framförallt arga. Det är helt oacceptabelt att ens antyda att någon är annorlunda, fel eller onormal. Vi, tillsammans med andra i kommunledningen, tar helt avstånd från sådana yttranden och antydningar.


 • Minskat matsvinn på skolrestaurangerna

  De två första veckorna i maj mättes matsvinnet i alla kommunala skolrestauranger. Resultatet har jämförts med en blindmätning som gjordes i höstas, utan att skolpersonal och elever visste om att mätning pågick. Efter sammanställningen från vårens mätning sänktes matsvinnet totalt från 26 till 20 procent, vissa skolor sänkte mer och andra mindre.

 • Fastställt uppdrag om extern utredning av eventuellt sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund

  I mitten av maj gav kommunstyrelsens beredning kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för en extern utredning och analys av Slottegymnasiets och komvux eventuella sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund. Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott fastställt att en utredning ska genomföras av extern kompetens.

 • Utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals Folkpark

  26 september 2022 biföll kommunfullmäktige ett medborgarförslag om utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals Folkpark. Exakt hur lång den utökade säsongen blir återkommer vi med.

 • Lite längre svarstider hos miljökontoret och plan- och bygg under sommaren

  Under sommarmånaderna juni, juli och augusti har plan- och bygg samt miljökontoret begränsad bemanning. Det kan medföra något längre svarstider.

 • Trafikverket förbättrar vägar i Ljusdals kommun

  Under 2022 utför Trafikverket flera beläggningsarbeten i Gävleborgs län. I veckan inleds beläggningsarbeten i Ljusdals kommun.