Oförändrad kommunalskatt i Ljusdal 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om oförändrad skattesats för 2023 jämfört med 2022. Därmed ligger den kvar på 22,36 procent.

Skattesatsen 22,36 procent innebär att 22,36 kronor per intjänad hundralapp av den beskattningsbara inkomsten ska betalas i kommunalskatt av invånare i Ljusdals kommun.