Kulturskolan har fått utvecklingsbidrag från Kulturrådet

Foto: Linda Mårtensson

Ett utvecklingsbidrag om 517 200 kronor ska stärka Kulturskolan som nu kan erbjuda fler kurser runt om i kommunen, nå nya målgrupper och arbeta mer aktivt för alla barns och ungas rätt till kultur.

- Bild-och formverksamheten som redan tidigare startat med stöd av det här bidraget kan fortsätta i både i fasta kurser och i öppen verksamhet och lovaktiviteter, säger Elin Sundberg, kulturchef.

- Vi är så glada att vi kan fortsätta skapa kultur tillsammans med särskolan som under våren fått prova på flera olika kulturuttryck, exempelvis keramik, dans, drama, digital musik, sång och rytmik. Vi har spännande planer på att utöka vår öppna verksamhet med fler uttryck, håll utkik i vårt utbud framöver, hälsar Elin Sundberg.