Fotbollshall på Älvvallen i Ljusdal

Efter ett önskemål från fotbollsklubbarna i Ljusdal om att kommunen ska bygga en fotbollshall, har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en hall över nuvarande konstgräsplan på Älvvallen i Ljusdal. 1,4 miljoner har anslagits för projektering och upphandling.

Kommunchefen har fått i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för slutligt beslut efter projektering och upphandling.