Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Information och stöd när en anhörig har avlidit av covid-19

  Krisinfomation.se har sammanställt information om sådant som är bra att tänka på när en anhörig befinner sig i livets slutskede eller har avlidit under coronasmittan.
  08 apr 2020
 • Föranmäl din majbrasa

  Om du planerar att tända en majbrasa på Valborgs­mässoafton är det viktigt att du i förväg informerar räddningstjänsten.
  08 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla

  Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi, den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol.
  08 apr 2020
 • Kulturskapare i Gävleborg tilldelas uppdrag

  Kultur Gävleborg, en avdelning inom Region Gävleborg, tilldelar 30 kulturskapare verksamma i Gävleborgs län särskilda uppdrag under våren 2020.
  08 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-07, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  07 apr 2020
 • Boka ditt besök hos IFO och flyktingenheten

  För att kunna hjälpa på bästa sätt och samtidigt undvika spridningen av covid-19, tar individ- och familjeomsorgen (IFO) och flyktingenheten enbart emot bokade besök.
  07 apr 2020
 • Behöver du någon att prata med om hur ni har det i familjen?

  Familjeteamet erbjuder råd- och stödsamtal till er som har barn i åldrarna 0 - 20 år. Samtalen kan handla om rollen som vårdnadshavare, gränssättning, barns känslomässiga utveckling, familjens relationer och överenskommelser eller annan vägledning.
  07 apr 2020
 • Samrådstiden har förlängts till den 15 maj!

  Syftet med den fördjupad översiktsplan för Öjeberget är att peka ut lämplig markanvändning, där avvägande har gjorts mellan exploatering, hållbar turismutveckling och bevarande av de värden som är viktiga för Järvsö och Öjeberget.
  06 apr 2020
 • Uttalande från Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande

  Ljusdal och Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och risken att smittas av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är mycket stor. Pandemins verkningar utgör ett hot mot hela samhället.
  06 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-06, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  06 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-03, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  03 apr 2020
 • Varuförsörjning vid coronakrisen

  Hur får jag hem mat, medicin och andra förnödenheter om jag tillhör en riskgrupp eller isolerad på grund av smittorisk?
  03 apr 2020
 • Rättelse om tillgången till allmänna handlingar i Kommunhuset

  Samrådshandlingar, kallelser eller protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna går fortfarande att läsa i foajén på plan 1 i Kommunhuset.
  03 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-02, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  02 apr 2020
 • Rättelse från Ljusdalshem om besök på trygghetsboenden

  Ljusdalhem har ändrat sitt tidigare beslut om besöksförbud på kommuens fyra trygghetsboenden.
  02 apr 2020
 • Biträdande kommunchef kliver in som stabs- och kommunchef

  Biträdande kommunchef Mikael Björk kommer från och med den 2 april 2020 kliva in som stabs- och kommunchef i Ljusdals kommun, efter att ordinarie kommunchef Nicklas Bremefors uppvisar symptom på covid-19 och själv har valt att sätta sig i karantän.
  02 apr 2020
 • Lägesrapport 2020-04-01, covid-19

  Lägesrapporten innehåller för dagen uppdaterad information och åtgärder som kommunen vidtagit för att motverka att covid-19 sprids, för att skydda riskgrupper och för att samhällsviktig verksamhet ska kunna bedrivas.
  01 apr 2020
 • Kommunen utökar hemsändningsbidragen

  Ljusdals kommun har beslutat om en tillfällig utökning av så kallade hemsändningsbidrag, ett bidrag som normalt kan sökas av butiker på glesbygden för hemsändning av dagligvaror.
  01 apr 2020
 • Agenda 2030, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Tillgång till vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och ett villkor för människors hälsa, för att kunna leva ett anständigt liv och för hållbar utveckling. Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla.
  01 apr 2020