Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Samarbetsavtal om hållbarhet tecknat

  Ljusdals kommun har skrivit under ett samarbetsavtal med certifieringsorganisationen EarthCheck som innehåller ett hållbarhetsprogram för resmål och destinationer.
  16 nov 2018
 • Bästa Tillväxt 2018 i Gävleborgs län. 

  Ljusdals kommun är årets snabbklättrare i Gävleborgs län. Från en blygsam sjundeplacering för två år sedan ligger Ljusdal nu i topp när det gäller bästa tillväxt i länet 2018.
  15 nov 2018
 • Invånarantalet fortsatt runt 19 000

  När årets första tre kvartal har passerat så har Ljusdals kommun fyra invånare fler än vid årsskiftet.
  13 nov 2018
 • Skog glesas ur i Ämbarbo

  Ljusdals kommun kommer under vintern att glesa ur skogen i delar av Ämbarboområdet.
  12 nov 2018
 • Belysningsfel på Trädgårdsgatan

  Det är för närvarande fel på en del av belysningen längs Trädgårdsgatan i Ljusdal. Felsökning pågår.
  09 nov 2018
 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
  09 nov 2018
 • Öppet hus på Slottegymnasiet

  Tisdag den 13 november kl. 18.00 - 20.00 håller Slottegymnasiet i Ljusdal öppet hus. Ta med din familj och dina vänner för att tillsammans få en inblick i Slottegymnasiets utbud!
  09 nov 2018
 • Ljusdal klättrar mest i skolrankning

  Ljusdals kommun är den kommun i landet som sedan förra året har klättrat mest i Lärarförbundets skolrankning, från plats 212 till plats 29. Det gör också Ljusdal till länets bästa skolkommun.
  08 nov 2018
 • Me too – så går vi vidare!

  Söndag den 25 november, på internationella dagen mot våld mot kvinnor, håller skribenten och programledaren Lina Thomsgård föreläsning i Ljusdal.
  08 nov 2018
 • Den nya bokbussen invigs

  För 40 år sedan fick Ljusdals kommun sin första bokbuss. Nu kommer den fjärde bussen att börja rulla på vägarna och har genom sin storlek och utrustning mycket att erbjuda låntagarna. Den 10 november invigs den utanför Kommunhuset.
  07 nov 2018
 • Hållbar besöksnäring i fokus

  I samband med att det EU-finansierade projektet om hållbar besöksnäring nu avslutas så hålls en konferens i Järvsö 15-16 november som gästas av hållbarhetscertifieraren Stewart Moore.
  06 nov 2018
 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.
  05 nov 2018
 • Kommunfullmäktiges presidium har valts

  Vid måndagens sammanträde valde kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022.
  05 nov 2018
 • Ny fas för stödgrupp efter bränderna

  Från den 1 november 2018 avslutar kommunens stödgrupp sina uppsökande samtal. Flera medarbetare går tillbaka till ordinarie tjänster. Stödtelefonen är fortsatt öppen om du vill kontakta gruppen.
  01 nov 2018
 • Unga får bidra till samhällsplanering

  För att främja den demokratiska processen och de ungas intresse för samhällsplanering bjuder enheten Plan och Bygg in kommunens unga medborgare att virtuellt bidra med idéer och inspiration till förändringar av Postplan i Ljusdal.
  01 nov 2018
 • Förvaltningsrätten avslår begäran om inhibition

  Omsorgsnämndens beslut om nedläggning av vård- och omsorgsboendet Gullvivan överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som nu har avslagit begärandet om inhibition.
  01 nov 2018