Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Mässamarbete ska gynna näringsliv och ge dragningskraft till kommunen

  Efter att tidigare avtal sagts upp har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdals kommun ska teckna nytt samarbetsavtal med mässbolaget Mittia AB. Syftet med avtalet är bibehålla de positiva effekter som mässorna har på det lokala näringslivet samt möjligheten att stärka Ljusdal som en attraktiv kommun att leva, bo, studera och verka i.

 • 31 aktörer får bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby

  Bygdemedel från vindkraft är pengar som vindkraftsbolagen tilldelar föreningar och andra aktörer som på olika sätt ska användas för att utveckla bygden. Beslut har fattats om vilka aktörer som tilldelas årets bygdemedel från vindparkerna Svartvallsberget, Högkölen, Våsberget och Sörby.

 • Det tillfälliga hemsändningsbidraget till livsmedelsbutiker upphör 1 juli

  Det var i april förra året som ett tillfälligt bidrag infördes till livsmedelsbutiker som erbjöd hemsändningstjänster för personer i riskgrupp för covid-19. Under dagen har kommunstyrelsen beslut att det tillfälliga hemsändningsbidraget upphör från 1 juli i år.

 • Sommargåva till kommunanställda ska stödja det lokala näringslivet

  Genom presentkort från företagarföreningen Ljusdal i Centrum vill Ljusdals kommun stödja det lokala näringslivet och samtidigt visa uppskattning till anställda för arbetet under pandemin. Som en sommargåva ska anställda i kommunen få Presentkort Ljusdal om 500 kronor. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen under dagen.

 • IVO har godkänt åtgärderna som kommunen vidtagit

  I mitten av april skickade arbetsmarknads- och socialnämnden en anmälan enligt lex Sarah till IVO som handlade om felaktigt utlämnande av dokument. IVO, Inspektionen för vård och omsorg har nu granskat utredningen och åtgärderna som kommunen vidtagit.