Kommunalt partistöd 2022

Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 

Det kommunala partistödet 2022 betalas ut enligt kommunfullmäktiges beslut:

Socialdemokraterna: 396 032 kronor.
Centerpartiet: 175 168 kronor.
Sverigedemokraterna: 147 560 kronor.
Moderaterna: 147 560 kronor.
Vänsterpartiet: 92 344 kronor.
Ljusdalsbygdens parti: 92 344 kronor.
Liberalerna: 64 736 kronor.
Miljöpartiet: 64 736 kronor.
Kristdemokraterna: 37 128 kronor.

Om partistöd

Partistödet i Ljusdals kommun utgår med ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 9 520 kronor per parti (20 procent av basbeloppet på 47 600 kronor för år 2021) och mandatstödet är 27 608 kronor (58 procent av basbeloppet för år 2021) per mandat i kommunfullmäktige.

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd samt granskningsrapport.