Meny
Sök

Kommun & politik

Flygbild över Ljusdal och Ljusnan

Kommun & politik

Ljusdals kommun har 19 000 invånare. Politiker och tjänstemän i kommunen arbetar för att invånarna ska få god samhällsservice inom en mängd olika områden.

Här finns information om hur du kan lämna  syn­punkter, hur organisationen ser ut, fakta om kommunen, planer och styrdokument. Du kan också ta del av handlingar och protokoll från politiska möten.

Mer information om vilken hjälp och vilket stöd kommunen erbjuder hittar du i menyn.

Kommunkansliet

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

0651-180 00 (växel)
0651-183 77 (fax)
kommun@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320