Kommun & politik

Flygbild över Ljusdal och Ljusnan

Kommun & politik

Ljusdals kommun har 19 000 invånare. Politiker och tjänstemän i kommunen arbetar för att invånarna ska få god samhällsservice inom en mängd olika områden.

Här finns information om hur du kan lämna  syn­punkter, hur organisationen ser ut, fakta om kommunen, planer och styrdokument. Du kan också ta del av handlingar och protokoll från politiska möten.

Du kan även läsa om hur Ljusdals kommun arbetar med hållbar utveckling.

Mer information om vilken hjälp och vilket stöd kommunen erbjuder hittar du i menyn.

Hitta snabbt