Omsorg & stöd

Bild på vårdpersonal

Omsorg & stöd

Ljusdals kommun har ett brett utbud av stöd och omsorg till människor i alla åldrar.

Den hjälp som kommunen erbjuder återfinns till största delen i omsorgs­förvaltningen, vars främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska problem eller familjeproblem behöver olika former av stöd.

Mer information om vilken hjälp och vilket stöd kommunen erbjuder hittar du i menyn.

Hitta snabbt