Samverkansavtal och reglemente godkända för gemensam nämnd i överförmyndarfrågor

Hösten 2021 ställde Ljusdals kommun en förfrågan till Bollnäs och Ovanåkers kommuner om att Ljusdals kommun önskar ingå i den gemensamma nämnden för överförmyndarfrågor från 1 januari 2023.

Bollnäs och Ovanåkers respektive kommunfullmäktige har fattat positivt beslut på förfrågan om Ljusdals ingående och mot bakgrund av dessa beslut har Ljusdals fullmäktige godkänt förslagen om samverkansavtal och reglemente i den gemensamma nämnden i överförmyndarfrågor.