Fastställt uppdrag om extern utredning av eventuellt sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund

I mitten av maj gav kommunstyrelsens beredning kommunchefen i uppdrag att ta fram ett underlag för en extern utredning och analys av Slottegymnasiets och komvux eventuella sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund. Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott fastställt att en utredning ska genomföras av extern kompetens.

Utredningen ska bland annat:

  • Analysera Hälsinglands Utbildningsförbunds förstudie om ett sammangående och förslaget om ett framtida medlemskap.
  • Undersöka hur Ljusdal påverkas av gymnasieutredningen, som kommer 2022, där regeringen föreslår ett krav att kommunerna skall samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av gymnasieutbildning och komvux.
  • Ur ett näringslivsperspektiv, ta reda på hur Hälsinglands Utbildningsförbund arbetar med att anpassa utbud av gymnasieprogram och vuxenutbildning till det lokala näringslivets behov.
  • Göra en bredare analys av fler olika kringliggande faktorer.

Efter utredningens genomförande återkommer ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.