Presentation av medborgar­undersökningen om turism

Påminnelse: Nu presenteras resultaten av medborgarundersökningen - tisdagen den 14 juni klockan 14-15 samt 18-19.

Under våren har en medborgarundersökning genomförts i Järvsö socken om invånarnas attityd till turismen. 1000 personer valdes ut slumpmässigt för att delta, och av dessa har över 50% svarat! Det innebär att resultatet verkligen har "tyngd" och kan sägas vara representativt för bygden.

Representanter från Ljusdals kommun, Järvsörådet och Destination Järvsö kommer att finnas på plats för att presentera resultaten och svara på frågor.

Varmt välkomna önskas alla intresserade!

När: 14 juni klockan 14-15 OCH 18-19 (2 tillfällen)

Var: St Persgården vid Järvsö kyrka

Varför en medborgarenkät i Järvsö?
I brytningen mellan 1970 och 1980-talet valde Järvsö bort en stor gruvnäring till förmån för besöksnäring i sin utvecklingsstrategi. Sedan mitten på 80-talet har besöksnäringen utvecklats och under det senaste 10 åren haft fokus på att växa hållbart och leda till inflyttning.

En hållbar turistutveckling förutsätter dialog och samverkan med lokalbefolkningen. Stora turist- och besöksorter – särskilt de som utvecklat sin besöksnäring mycket under kort tid – kan annars drabbas av polarisering mellan besökande och fast boende, som kan ta sig uttryck på olika sätt.

En del av befolkningen tycker att det är jättebra att utveckling av cykel, skidåkning och turistiska bäddar sker, medan andra är mindre positiva och frågar sig om all utveckling och tillväxt är av godo. Höjda bostadspriser, höjda avgifter för aktiviteter och restaurangutbud som plötsligt inte längre ligger inom lokalbefolknings ekonomiska medel kan få negativa konsekvenser för de som är fast boende. Om dessa risker inte tas på allvar och diskuteras i alla delar av processen riskerar polariseringen att öka och turismen blir inte heller en hållbar sådan för hela befolkningen.

Inom GSTC* det hållbarhetsarbetet vi valt att följa är vi i nu i läget att göra en ”nollmätning".

Enkäten görs för att fånga upp Järvsöbornas (de som är mantalsskrivna i Järvsö) synpunkter inom besöksnäring och turism.