Trafikverket förbättrar vägar i Ljusdals kommun

Under 2022 utför Trafikverket flera beläggningsarbeten i Gävleborgs län. I veckan inleds beläggningsarbeten i Ljusdals kommun.

Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetena med sänkt hastighet, med hjälp av följebil eller trafiksignal.

Beläggningsarbeten innebär att gammal asfalt byts ut mot ny beläggning för att den ska bli säker och komfortabel att köra på. I samband med beläggningsarbeten utför Trafikverket även andra underhållsåtgärder.

(Obs! Rubriken för varje delsträcka är länkad till vart på kartan vägen finns).

Väg 310, vägskälet E45 - Los, 24,5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan där trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: planeras vecka 22.

Väg 719, Fågelsjö - vägskäl E45, 3,5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23.

Väg 719, vägskäl väg E45 - Los, 26 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23.

Väg 719, vägskäl väg 719 - Fågelsjö station, 0,7 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23.

Väg 310, Lossjön - Korskorgen, vägskäl väg 84, 33,9 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: planeras vecka 24.

Väg 296, vägskälet väg 84 - Z länsgränsen, 5,4 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: planeras vecka 24.

Väg 84, Ljusdal - Delsbo, 23 kilometer

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Nattarbete klockan 19:00-06:00, planeras mellan vecka 35–38.