Nytt utegym på plats i Hamra

Utegymet i Hamra. Flis ska läggas på underlaget men i övrigt är det klart att använda.

Fritidsenheten fortsätter att utveckla möjligheterna till gratis träning utomhus tillsammans med lokala föreningar. I samarbete med Hamra byalag har idrottsplatsvaktmästarna monterat ett nytt utegym i anslutning till Bystugan, lekparken och motionsspåret vid Hemsjön, mitt i Hamra.

- Gymet är klart att använda men det är lite småfix kvar att göra. Vi ska lägga flis på underlaget och sätta upp instruktionsskyltar för gymstationerna, säger Jon Gröning, idrottsplatsvaktmästare.

- Nästa år planerar vi för ett utegym i Färila, säger Torleif Bakke, fritidschef.