Utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals Folkpark

26 september 2022 biföll kommunfullmäktige ett medborgarförslag om utökad säsong för lekplatsen i Ljusdals Folkpark. Exakt hur lång den utökade säsongen blir återkommer vi med.