Boende & miljö

Bild från boendemiljö - Ljusdals kommun

Boende & miljö

Här kan du läsa om lediga tomter, bygglov, energifrågor, livsmedelskontroller, vatten- och avlopp, bidrag för bostadsanpassning och om kommunens arbete med planering för hur mark- och vattenområden ska användas.

Hitta snabbt

Ljusdals Energi - logotyp

El, vatten och avlopp, sophämtning, fjärrvärme samt bredband

Ljusdalshem - logotyp

Kommunens bostadsbolag för hyra av lägenheter och lokaler