Kommunikation

Bilder på dagstidningar

Här hittar du informationsmaterial och kontaktuppgifter till Ljusdals kommuns ledande personer.

Nyheter från ljusdal.se

  • Mickelsmässmarknad på Stenegård i Järvsö

    Lördagen den 30 september är det återigen dags för den årliga Mickelsmässmarknaden på Stenegård i Järvsö.

  • Detaljplan för Östernäs vinner laga kraft

    Detaljplanerna för Östernäs Västra och Östra som godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti har efter överklagandeperioden nu vunnit laga kraft.

  • Dags att nominera till frivilligstipendiet

    Ljusdals kommuns årliga frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området. Ta chansen att nominera någon som du tycker har gjort något riktigt bra, eller nominera dig själv.