Arkiv - Medborgardialog och samråd

  • Förlängd svarstid för synpunkter på fördjupad översiktsplan Öjeberget

    På grund av den pågående pandemin förlängs svarstiden för den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget i Järvsö till 28 april. En digital föredragning om den fördjupade översiktsplanen håller på att förberedas och vi återkommer så snart som möjligt med mer information om den.

  • Delaktighetsmodell för Ljusdals kommun

    Ljusdals kommun håller på att arbeta fram en modell för delaktighet i kommunens utveckling. Som en del i det arbetet vill vi gärna att så många som möjligt tycker till om utkastet