Minskat matsvinn på skolrestaurangerna

De två första veckorna i maj mättes matsvinnet i alla kommunala skolrestauranger. Resultatet har jämförts med en blindmätning som gjordes i höstas, utan att skolpersonal och elever visste om att mätning pågick. Efter sammanställningen från vårens mätning sänktes matsvinnet totalt från 26 till 20 procent, vissa skolor sänkte mer och andra mindre.

- Vi tycker att resultatet visar att vi är på rätt väg, och responsen har varit positiv från elever och pedagoger. Kökspersonalen har fått upp ögonen på hur det verkligen ser ut och får hitta vägar för att jobba mera med att minska matsvinnet, säger Monica Ingerhed, kommunens kostenhet.

Att minska matsvinn är ett led i att jobba mot Agenda 2030 och mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Ett delmål i mål 12 är att halvera matsvinnet till år 2030.

- Dialogen mellan skolpersonal och kökspersonal ser vi är en viktigt bit, vi måste jobba gemensamt för att nå hållbarhetsmålen, avslutar Monica Ingerhed.

Matsvinnet mättes i tre kategorier; mat som kastas från tallrikar, från serveringsdiskarna och matavfallet inne i köken.