Snabbfakta om kommunen

Karta över Ljusdals kommun med orter Ljusdal Järvsö Färila Fågelsjö Hamra Hennan Hybo Korskrogen Kårböle Los Ramsjö Tallåsen

Mer information om våra orter hittar du om du klickar på något av ortnamnen på kartan.

Fakta om Ljusdals kommun och en introduktion till hur den kommunala organisationen fungerar.

Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner. Kommunens yta är 5 642,9 kvadratkilometer varav 348,4 kvadratkilometer vatten. Antal invånare per kvadratkilometer (landareal) är 3,6.

Folkmängd

Folkmängd i Ljusdals kommun:
18 771 st. (2022-12-30) enligt SCB.

Antal invånare:

Orter

2020

2021

Ljusdal

7 852

7 821

Järvsö

1 843

1 824

Färila

1 434

1 410

Tallåsen

784

788

Los

390

384

Hybo

300

293

Ramsjö

204

190

Korskrogen

217

217

Hennan

197

186

Kårböle

95

97

Hamra

81

78

Tandsjöborg

37

38

 

Folkmängd efter ålder: (2021-12-31)

Ålder

Kommunen

%

Riket %

0-5 år

1 063

5,7

6,8

6-15 år

2 034

10,8

11,9

16-64 år

10 393

55,3

61,0

65-74 år

2 708

14,4

10,3

75 år och äldre

2 606

13,8

10,0

Totalt:

18 804
Befolkningsförändringar:


2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Födda

175

177

168

180

144

171

157

Döda

275

246

267

224

236

284

243

Inflyttade

929

1440

855

715

626

686

764

Utflyttade

748

1329

798

748

626

674

743

Födelsenetto

-100

-69

-99

-44

-92

-113

‑86

Flyttningsnetto

181

111

57

-33

0

12

21

Justeringar

-3

-2

-3

-4

1

-14

2

Total folkmängd:

18 949

19 067

19 028

19 033

18 949

18 867

18 804

Scrolla tabellen åt vänster för mer info.

Källa: SCB, Befpak 2021-12-31

Hit går kommunens skattepengar

Varifrån kommer pengarna?

Cirkeldiagram - Var kommer pengarna ifrån?Förstora bilden

Totalsumma: 1 617 289 000 kr.

(en miljard sexhundrasjutton miljoner tvåhundraåttio niotusen kronor)

Vad används pengarna till?

Cirkeldiagram - Vad används pengarna till?Förstora bilden

Hur används pengarna?

Cirkeldiagram - Hur används pengarna?Förstora bilden

Näringslivet

Var femte kommuninvånare i Ljusdals kommun i arbetsför ålder 15-75 år är företagare. Antal företag i Ljusdals kommun är drygt 3000 st. (förändras varje månad därför inte exakt siffra) 1/3 är aktiebolag, övriga andra bolagsformer.

I kommunen finns 19 av 21 branscher representerad enligt SNI - Standard för svensk näringsgrensindelning.

Antal företag i kommunen enligt SNI gruppering

Bransch

Antal företag

Jordbruk, skogsbruk och fiske

762

Utvinning av mineral

5

Tillverkning

173

Försörjning av el, gas, värme och kyla

8

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

6

Byggverksamhet

426

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

228

Transport och magasinering

70

Hotell- och restaurang­verksamhet

102

Informations- och kommunikations­­verksamhet

81

Finans- och försäkrings­verksamhet

41

Fastighets­verksamhet

191

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

294

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

114

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

16

Utbildning

93

Vård och omsorg; sociala tjänster

91

Kultur, nöje och fritid

164

Annan serviceverksamhet

132

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

0

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

0

Företag som saknar uppgift enligt SNI standard

57

Totalt:

3054

Källa: NärLjus Ljusdals kommun, UC Selekt 2022-08-24.

Några av kommunens större arbetsgivare

Förskolor och skolor

Antal förskolor och barn:

Förskolor

Antal

Antal in­skrivna barn (HT­2022)

Kommunala förskolor 1-5 år

11

519

Omsorg på obekväm tid 1-5 år

1

9

Skolbarn­omsorg (fritids) 6-12 år

6

474

Öppen förskola 0-12 år

1

har ej in­skrivna barn

Fristående förskolor 1-5 år

14

255

 

Antal skolor och barn:

Skolor

Antal

Antal in­skrivna barn (HT­2022)

Kommunala grundskolor

6

1 441

Kommunal grund­särskola

1

23

Kommunal gymnasie­skola

1

458

Fristående grundskolor

3

369

Fristående gymnasium

2

97


Antal inskrivna elever på vuxen­utbildningen:

Vuxen­­utbildning, Utveckling­s­centrum

Antal in­skrivna (HT­2022)

Komvux , SFI (svenska för invandrare), Vård- och omsorgs­college (ej Lärvux)

390


Källa: Ljusdals kommun.

Äldreromsorg

Korttidsplatser i kommunen:

Korttidsplatser

Antal

Närvårdsavdelningen, Ljusdal

8

Furugården, Los med mera

11

 

Antal personer 65 år och äldre:
5 314 st.

Källa: Ljusdals kommun, SCB 2021-12-31.

Trygghetsboenden

Trygghetsboenden är funktionellt utformade, har gemenskapslokaler, samvaro, hobby och bovärd. De är till för personer som fyllt 70 år (65 år på Stenebo) och man hyr en lägenhet på egen hand. Det ingår inte mat eller omvårdnad och det krävs inget biståndsbeslut.

Trygghetsboenden och lägenheter:

Boende

Antal lägenheter

Solsidan, Ljusdal

66

Koppargården, Ljusdal

49

Mångs-Pers, Färila

19

Stenebo, Järvsö

24

Källa: AB Ljusdalshem

Mandatfördelning i Ljusdals kommunfullmäktige 2022-2026

Antal mandat i kommunfullmäktige 2022-2026:

Parti

Antal

Socialdemokraterna

14

Moderaterna

7

Sverigedemokraterna

6

Centerpartiet

4

Ljusdalsbygdens parti

4

Liberalerna

3

Miljöpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Avståndstabell

Klicka på rubriken för varje kolumn för att sortera i tabellen.

Vägavstånd till Ljusdal:

Ort

Km

Bollnäs

65

Gävle

168

Göteborg

632

Hudiksvall

59

Härnösand

172

Kiruna

974

Luleå

648

Malmö

831

Skellefteå

515

Stockholm

340

Sundsvall

116

Sveg

111

Söderhamn

96

Umeå

386

Ånge

105

Örnsköldsvik

278

Östersund

212


Källa: Trafikverket