Fristående förskolor

I Ljusdals kommun finns flera fristående förskolor, både personal- och föräldrakooperativ.

Det är kommunen som godkänner fristående förskolor och som också ansvarar för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

De förskolor som presenteras på kommunens hemsida ingår i kommunens kö, men den sökande omfattas av den kommunala platsgarantin endast om denne samtidigt söker plats på en kommunal förskola.

Ansökan sker genom kommunens e-tjänst som finns under Söka barnomsorg