Ljusdals anpassade grundskola

Bild på barnhand och bok

Välkommen till Ljusdals anpassade grundskola som finns på Gärdeåsskolan i Ljusdal. Ljusdals anpassade grundskola finns för barn i årskurserna 1-9 och skolan har även fritids.

Ljusdals anpassade grundskola ska ge elever en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för aktivt deltagande i samhället.

Ljusdals anpassade grundskola omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.


För att få rätt till att gå i Ljusdals anpassade grundskola krävs en utredning som omfattar:

  • Psykologisk bedömning som konstaterar intellektuell funktionsnedsättning.
  • Pedagogiskt bedömning som konstaterar att man inte kan nå grundskolans kunskapsmål.
  • Medicinsk bedömning.
  • Social bedömning.

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Linda Wikström

0651-76 14 10

linda.m.wikstrom@ljusdal.se