Kommunkunskap och fakta

Kommunkarta över Ljusdals kommun

Här hittar du bland annat snabbfakta om Ljusdals kommun.

Du kan även ta del av kommunens medborgar­undersökningar från Statistiska centralbyrån - (SCB). Här kan du även jämföra statistik från kommuner med varandra.

Vill du ha mer information gällande nyckeltal i kommunen, se sidan:
Öppna data - Ljusdals kommun (psidata).

Om du vill veta mer kan du vända dig till någon av Ljusdals kommuns förvaltningar.

Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation.

Kulturanalys har ansvaret för merparten av den officiella statistiken inom kultur och fritid. Kulturanalys genomför också regelbundet kulturvaneundersökningar bland vuxna och barn och unga. Läs mer om Kulturanalys statistikarbete.