Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige, leder och samordnar kommunens olika verksamheter, ansvarar för kommunens ekonomi och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder en gång i månaden i Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande

Pernilla Färlin (M)
pernilla.farlin@ljusdal.se

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Henrik Karlström (SD)
henrik.karlstrom@ljusdal.se

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Lena Svahn (S)
lena.svahn@ljusdal.se