Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige, leder och samordnar kommunens olika verksamheter, ansvarar för kommunens ekonomi och verkställer kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och sammanträder en gång i månaden i Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.