Kommunala bolag och stiftelser

Logo - Ljusdal Energi

Är en kommunalägd koncern som tillhandahåller elnät och elhandel, fjärr­värme, vatten, ren­hållning, bredband & TV.

Logo - Ljusdalshem

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar cirka 2125 lägenheter och 150 lokaler fördelat på tre orter.

Logo - Stenegård

Här finns hantverksbutiker, galleri, auktioner, bageri, besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar, Barnens Stene­gård, med mera.