Grundskolor i kommunen

I kommunen kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Det kan vara skolan i ditt närområde eller någon annan skola.

Samtliga skolor följer skollagen och grundskolans läroplan där det står vilket uppdrag grundskolan har och vilka mål och riktlinjer som man ska arbeta efter.

I Ljusdals kommun finns 8 kommunala och 3 fristående grundskolor.

Vill du ge beröm eller lämna en synpunkt?

Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Utbildningschef

Monica Hallquist

0651-180 00

monica.hallquist@ljusdal.se

Verksamhetschef grund-/grundsärskola

Carina Bryngelsson

0651-180 17

carina.bryngelsson@ljusdal.se