Öppna data - Ljusdals kommun

Öppna data avser digital information som är fri att nyttja. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Länkad data med nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), och täcker allt från ålderssammansättningen bland kommunens invånare till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada, för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgänglig.

För varje nyckeltal så visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det så kallade API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så, håll pekdonet över prickarna på grafen.