Politisk organisation

Politisk organisation Ljusdals kommunFörstora bilden

Ta chansen att göra din röst hörd!

Hur kan du som medborgare informera dig om och påverka politiken i Ljusdals kommun? Här hittar du kanaler och information om hur du går tillväga för att till exempel nå politiker eller lämna in ett medborgarförslag.

Kommunens verksamhet omfattar många områden och angår alla

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Enligt regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar) utgår all offentlig makt i Sverige från folket. Detta innebär bland annat att varje kommun i Sverige är självstyrande och har en politisk ledning som beslutar om kommunalskatten, den kommunala budgeten, kommunens riktlinjer och mål, med mera. Det är med andra ord politikernas beslut som styr vår vardag. Deras uppdrag är att ge invånarna den kommunala service som de behöver och vill ha. Det politiska arbetet bedrivs bland annat genom motioner (förslag) och interpellationer (frågor).

Via menyvalet här på sidan hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om mandatfördelning, den politiska majoriteten, om hur man klagar på beslut och hur insynen i kommunens verksamhet fungerar, med mera.

Kommunkansliet

Karin Höglund
Administrativ chef
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

0651-181 12
0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Kommunstyrelsens ordförande

Pernilla Färlin (M)
pernilla.farlin@ljusdal.se

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Henrik Karlström (SD)
henrik.karlstrom@ljusdal.se

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionsråd)

Lena Svahn (S)
lena. svahn@ljusdal.se