Kommunala förskolor

Det finns elva kommunala förskolor i Ljusdals kommun varav en erbjuder omsorg på obekväm tid. Ansökan om barnomsorg görs via e-tjänsten IST alternativt via kontakt med handläggare tel. 0651-76 15 15. Ansökan om omsorg på obekväm tid kan endast ske direkt till handläggare.

Ordinarie öppettider för förskolorna är 06.00-18.00.

Förvaltnings­chef

Utbildnings­förvaltning

Skolchef

Carina Bryngelsson

0651-180 00

carina.bryngelsson@ljusdal.se

Bitr Förvaltningschef

Ann Lindgren

0651-182 63

ann.lindgren@ljusdal.se

Kontakt

Handläggare förskola
0651-76 15 15
kontaktfof@ljusdal.se