Förvaltningar

Kommunhuset i Ljusdal

Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna. I nämnderna beslutar politiker i olika frågor.

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin. 

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. De anställda är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

I Ljusdals kommun har förvaltningarna cirka 1 800 anställda.

Förvaltningar i Ljusdals kommun

  • Kommunstyrelseförvaltning
  • Utbildningsförvaltning
  • Omsorgsförvaltning
  • Samhällsserviceförvaltning
  • Arbetsmarknads- och socialförvaltning