Påverka din kommun

Flygbild över Ljusdal mot österFörstora bilden

Som kommuninvånare har du möjlighet att påverka den lokala samhälls­utvecklingen. Här får du information om medborgardialoger, samråd om till exempel planer och hur du lämnar in medborgarförslag via E-förslag Ljusdals kommun eller frågor till kommunfullmäktige.

Du kan också lämna förslag och synpunkter eller ställa en fråga till någon av kommunens verksamheter. Skulle du uppleva att du blivit illa bemött i kontakten med kommunens verksamheter så kan du vända dig till bemötandeombudet.

Här finns också en förteckning över de sociala medier som kommunen använder sig av för att kommunicera med invånare och besökare samt hur du kan se och höra kommunfullmäktiges sammanträden.

Adress & kontakt­information

Telefon
0651-180 00 (växel)

E-post
kommun@ljusdal.se

Besöksadress
Kommunhuset
Norra Järnvägsgatan 21
827 31 Ljusdal

Postadress
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal