Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Vill ni starta ett kooperativt företag?

  Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan för att driva företag. De samverkande medlemmarna både äger och driver verksamheten som ska ge medlemmarna största möjliga nytta. Den 30 maj erbjuder Coompanion Gävleborg en kostnadsfri Starta tillsammans-info.

 • William Våhlberg (C) ny vice ordförande i kommunfullmäktige

  I måndags kväll valdes Centerpartiets William Våhlberg till ny vice ordförande i kommunfullmäktige, efter Ulf Nyman (-) som avsagt sig uppdraget.

 • Habiliterare utbildas för att utbilda stöd- och omsorgspersonal

  PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter för att skapa en tillvaro där färdigheterna används och svårigheterna kompenseras. Till hösten ska åtta habiliterare utbildas till utbildningsledare i PFA, och i sin tur ska de utbilda alla tillsvidareanställda medarbetare inom stöd och omsorg.

 • Ljusdals kommun startar krishanteringsråd

  En allvarlig kris berör oftast flera olika aktörer med olika roller i samhället. För att en kris ska kunna hanteras på ett effektivt sätt krävs samordning. Under tisdagen träffades lokala aktörer, representanter från civilsamhälle, näringsliv och myndigheter för att diskutera krisberedskap och totalförsvar i Ljusdal.

 • Årsredovisning 2021 godkänd, resultat 69,3 miljoner

  Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till årsredovisning 2021 för Ljusdals kommun. Det ekonomiska resultatet uppgår till 69,3 miljoner kronor och avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar därmed att kommunens ekonomi är i balans.

 • Hela kommunen ska arbeta mot våld

  Uppdraget ”Kommuninvånare utsätter inte andra för våld” har antagits, 250 000 kronor åren 2023-2025 avsätts för att arbeta förebyggande mot våld samt att en handlingsplan mot våld har antagits. Så beslutade kommunfullmäktige under måndagskvällen.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Ljusdal rekommenderas bli medlem i Hälsinglands Utbildningsförbund

  Lärlingsutbildningar på Slottegymnasiet, fler yrkesutbildningar för vuxna samt utveckling av lärlingsvux gentemot arbetsmarknadens behov, exempelvis mot skogsindustrin. Under måndagen presenterade Hälsinglands Utbildningsförbund resultatet av en förstudie och ett erbjudande om medlemskap för politiker och tjänstepersoner, skolledningen, berörda rektorer och lärarfacken.

 • Ljusdals Skyttegille firar 130 år och inviger nyrustad anläggning

  Den 28 april invigs den nyrustade skytteanläggningen och 130-årsjubilerande Ljusdals Skyttegille bjuder in till visning med fika och underhållning.

 • Idrottsstipendier 2021 har delats ut

  2021 års ungdomsstipendiat heter Feben Tewelde. Hon är SM-medaljör och aktiv i Järvsö IF Friidrott. Ungdomsledarstipendiet tilldelas två ledare. Sven Persson för sin livsgärning i Ljusdals BK och Ljusdals IF samt Hybo AIK:s Mikael Heed, för att han ser varje ungdoms förmåga och behov och är en förebild som ledare.

 • Drygt 4 miljoner till höjd kompetens hos äldreomsorgspersonal

  Nyligen har en utbildning till valideringshandledare hållits och flera andra utbildningserbjudanden finns. För 2022 har omsorgsförvaltningen ansökt och fått drygt 4 miljoner kronor från statliga Äldreomsorgslyftet för kompetenshöjning hos äldreomsorgspersonal.

 • Hbtqi-personer erbjuds mötesplatser tack vare statsbidrag

  Ljusdals kommun har ansökt och beviljats statsbidrag om 100 000 kronor under 2022 för att skapa en fysisk mötesplats för hbtqi-personer. Nu pågår ett arbete med att hitta en lokal där en mötesplats kan starta i vår.

 • Mötesplatsen öppnar igen den 6 april

  Onsdagen den 6 april öppnar Mötesplatsen i Kommnhusets innetorg. Mötesplatsen är en samverkan mellan kommunens integrationsenhet, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

 • Utredning om kränkande särbehandling

  En anmälan om kränkande särbehandling har inkommit via skolans rapporteringssystem. Anmälan rör en lärare som arbetar inom Ljusdals kommun.