Mötesplatsen öppnar igen den 6 april

Onsdagen den 6 april öppnar Mötesplatsen i Kommnhusets innetorg. Mötesplatsen är en samverkan mellan kommunens integrationsenhet, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Mötesplatsen underlättar besökarnas myndighetskontakter då flera ärenden kan göras vid ett och samma tillfälle. De håller fortsättningsvis öppet varje onsdag klockan 10-12 och 13-15. 

Mötesplatsen har varit stängd en tid på grund av coronapandemin.