Hbtqi-personer erbjuds mötesplatser tack vare statsbidrag

Ljusdals kommun har ansökt och beviljats statsbidrag om 100 000 kronor under 2022 för att skapa en fysisk mötesplats för hbtqi-personer. Nu pågår ett arbete med att hitta en lokal där en mötesplats kan starta i vår.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera identiteter och uttryck samt intersexpersoner.

Att ha tillgång till mötesplatser är något som unga hbtqi-personer uppger är mycket viktigt i undersökningar som myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gjort. En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta visar samma undersökningar.

- Alla i vår kommun ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därför behövs mötesplatser där alla kan vara sig själva och känna sig trygga, säger Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2022 ska också kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda erbjudas utbildning för att kunskapen om hbtqi-personers situation ska öka.

Vill du veta mer? Hör av dig via mail till kommunikation@ljusdal.se.