Drygt 4 miljoner till höjd kompetens hos äldreomsorgspersonal

Nyligen har en utbildning till valideringshandledare hållits och flera andra utbildningserbjudanden finns. För 2022 har omsorgsförvaltningen ansökt och fått drygt 4 miljoner kronor från statliga Äldreomsorgslyftet för kompetenshöjning hos äldreomsorgspersonal.

Valideringshandledare är de som tar emot studerande som ska validera sina kunskaper inom sin utbildning till undersköterska. Validering innebär att kartlägga, pröva och bedöma kunskaper från tidigare arbete inom yrkesområdet.

Erbjudandet till både redan anställda och timanställda innebär exempelvis att utbilda sig till undersköterska och studera 1 dag per vecka på arbetstid. Studierna sker på Utvecklingscentrum i Ljusdal , både på plats och via digitala plattformar.

I satsningen ingår också utbildning till specialistundersköterska där man läser vidareutbildning mot demens, äldres hälsa och rehabilitering eller palliativ vård.

- Vi kommer också att använda medlen till medarbetare som går förflyttningsteknik, demens, nutrition, handledarutbildning och till vidareutbildning på högskolenivå för första linjens chefer, berättar Ingrid Johansson, verksamhetsutvecklare, omsorgsförvaltningen.

2020 och 2021 beviljades Ljusdals kommun 8,5 miljoner kronor genom Äldreomsorgslyftet och under de två åren har många medarbetare inom äldreomsorgen både påbörjat och slutfört undersköterskeutbildning.

Från 1 juni 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det behövs bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Det är Socialstyrelsen som prövar och utfärdar bevis för rätten att använda yrkestiteln.