Habiliterare utbildas för att utbilda stöd- och omsorgspersonal

PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, innebär att utgå från varje persons färdigheter och svårigheter för att skapa en tillvaro där färdigheterna används och svårigheterna kompenseras. Till hösten ska åtta habiliterare utbildas till utbildningsledare i PFA, och i sin tur ska de utbilda alla tillsvidareanställda medarbetare inom stöd och omsorg.

- Att få en samsyn och ett gemensamt språk inom våra enheter i omsorgsförvaltningen kan göra stor skillnad för alla då både medarbetare och mottagarna av stöd och omsorg får bättre arbets- och boendemiljö, säger Barbro Keijzer, verksamhetschef stöd och omsorg.

Grundpelarna i PFA

Funktionsnedsättningen
Kunskap om vilka generella färdigheter och svårigheter vi kan förvänta oss vid diagnoserna inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller liknande kognitiva nedsättningar och hur de kan uttryckas i beteenden?

Individen
Kunskap om individens specifika färdigheter och svårigheter och hur de ger uttryck i vardagen, men också individens intresse, inre driv och den egna definitionen av meningsfullhet.

Kognition
Kunskap om den ”neurotypiska” hjärnans färdigheter att tolka och skapa mening i tillvaron, förståelsen för hur det påverkar vårt beteende och mående i vardagen.

Anpassningar och hjälpmedel
Kunskap att anpassa tillvaron utifrån individens behov av att förstå och skapa mening Detta kan göras genom till exempel anpassningar i miljön, vårt förhållningssätt, visuella tydliggöranden och kommunikationshjälpmedel.

Syftet med PFA är att skapa en så meningsfull tillvaro som möjligt utifrån personens egen definition.