Utredning om kränkande särbehandling

En anmälan om kränkande särbehandling har inkommit via skolans rapporteringssystem. Anmälan rör en lärare som arbetar inom Ljusdals kommun.

Vi tar allvarligt på rapporter om kränkningar och vill vara säkra på att elever känner sig trygga på vår skola.

Av respekt för samtliga inblandade kommer vi ej gå in på detaljer.

Presskontakt: Carina Bryngelsson, skolchef (0651-180 17).