Vill ni starta ett kooperativt företag?

Ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan för att driva företag. De samverkande medlemmarna både äger och driver verksamheten som ska ge medlemmarna största möjliga nytta. Den 30 maj erbjuder Coompanion Gävleborg en kostnadsfri Starta tillsammans-info.

Coompanion Gävleborg arbetar för kooperativa entreprenörskap, för företag som tar samhällsansvar och värnar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Ljusdals kommun är sedan flera år tillbaka medlem i Coompanion Gävleborg och vill genom dem verka för lokal utveckling, mångfald av ägarmodeller i näringslivet och kooperativa värderingar som demokrati, jämlikhet och självförsörjning.