Årsredovisning 2021 godkänd, resultat 69,3 miljoner

Under måndagskvällen beslutade kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelseförvaltningens förslag till årsredovisning 2021 för Ljusdals kommun. Det ekonomiska resultatet uppgår till 69,3 miljoner kronor och avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar därmed att kommunens ekonomi är i balans.

Resultat för 2021 är 47,8 miljoner kronor bättre än budgeterat och 22 miljoner kronor bättre än den prognos som gjordes i samband med delårsrapport per sista augusti 2021.

Orsaken till den positiva avvikelsen mot budget är framförallt en snabbare återhämtning av den svenska ekonomin än förväntat och särskilda statliga stöd till följd av coronapandemin. Det har medfört högre skatteintäkter, statsbidrag och ökat värde för medel avsatta till framtida pensioner. Resultatet motsvarar 5,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.