Alla nyheter - Ljusdals kommun

 • Årets idrottsstipendier är utdelade

  Ljusdals kommuns två idrottsstipendier; ungdomsidrottsstipendium och ungdomsidrottsledarstipendium, delas årligen ut för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla idrottsliga insatser inom idrotts­rörelsens alla områden.

 • Ljusdals kommun deltar i Försvarsmaktens övning Aurora 23 – kom och ställ dina frågor

  Lördag den 29 april finns Ljusdals kommun tillsammans med Röda Korset på plats vid Bokhandlargränd i Ljusdal. Mellan klockan 12.00 -15.00 informerar de om krisberedskap under försvarsmaktsövningen Aurora 23.

 • Kommunfullmäktige i korthet

  Under måndagen den 24 april sammanträdde Kommun­fullmäktige. Under mötet godkändes årsredovisning 2022 för Ljusdals kommun. Fullmäktige beviljade även ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Räddningstjänsten varnar för förrädiska isar

  Allt eftersom solen stiger förlorar isarna sin bärighet och isen kan snabbt förändras. "Se till att vara rätt utrustad och försäkra dig om isens tjocklek", uppmanar räddningstjänsten.

 • Anmäl din valborgsmässoeld

  Om du ska elda på Valborg, 30 april, kom ihåg att anmäla din eld till räddningstjänsten. Tänk på att elda säkert.

 • Lyckade byamöten i Los, Kårböle och Ramsjö

  Tjänstepersoner från olika förvaltningar inom Ljusdals kommun besökte under mars månad byalagen i Los, Kårböle och Ramsjö för dialogmöten inom ramen för projektet ”Utvecklad service på Ljusdals kommuns landsbygder”.

 • Allvarlig ökning av droganvändning bland unga i kommunen – vuxna bjöds in till möte

  Vad kan vuxna göra för att stoppa den oroväckande ökningen av droganvändningen bland unga? Det informerade bland annat polis och socialtjänst om under måndagen.

 • Undersökning av mark i Järvsö

  Under kommande vecka genomför konsultföretaget WSP, på uppdrag av Ljusdals kommun, en undersökning av marken kring Kyrkbytippen och Järvsö industrideponi.

 • Kursstart för "Barn i föräldrars fokus"

  Tisdag 2 maj startar en ny omgång av Familjeteamets utbildning Barn i Föräldrars Fokus, BIFF. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

 • Väg i Ångsäter från namnet Södra Ångsäter

  En förfrågan har inkommit om att namnsätta en väg i byn Ångsäter som hittills inte haft ett namn. Vägen ligger söder om järnvägen i Ångsäter och går i öst-västlig riktning. Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att namnsätta vägen till Södra Ångsäter.

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.