Allvarlig ökning av droganvändning bland unga i kommunen – vuxna bjöds in till möte

Vad kan vuxna göra för att stoppa den oroväckande ökningen av droganvändningen bland unga? Det informerade bland annat polis och socialtjänst om under måndagen.

Ljusdals kommun och polisen har uppmärksammat hur drogen 3-CMC, oftast kallad synt eller kristall, används i en oroväckande utsträckning bland ungdomar i Ljusdals kommun. De säger att situationen är allvarlig och allt yngre kommer i kontakt med drogen.

- Vårdnadshavares kunskap, engagemang och närvaro är avgörande för att stoppa användandet, säger Ida Albinsson, samordnare skola och socialtjänst.

På måndagskvällen anordnade polisen tillsammans med socialtjänsten i Ljusdals kommun en informationsträff för vårdnadshavare som har barn i åldrarna från årskurs fyra upp till gymnasiet för att informera om situationen. Cirka 200 personer deltog.

- Frågorna var bland annat kring polisens arbete, möjligheten att lämna anonyma tips, vilka effekter som drogen 3-CMC ger, vad man som vårdnadshavare kan göra för barn och unga och hur det ser ut i andra kommuner, säger Ida Albinsson.

På vilket sätt arbetar Ljusdals kommun med arbetet att motverka droganvändningen bland unga?

- Att öka kunnandet kring narkotika bland vuxna är viktigt! Det görs bland annat genom ”Drogfri skola” som syftar till att ge kunskapshöjande insatser till vårdnadshavare, personal och elever. "Drogfri skola" innehåller också en arbetsmodell för hur skolan ska agera om misstanke kring narkotika finns, säger hon.

Genom att motivera vårdnadshavare och vuxna tidigt att söka stöd och att få råd hoppas Ljusdals kommun ska göra att fler få upp ögonen hur de kan förebygga och stoppa droganvändningen i kommunen.

- På initiativ av Brottsförebyggande rådet finns en operativ grupp som heter ”Ljusdal mot narkotika” som arbetar aktivt med frågan. I gruppen ingår bland annat medarbetare från polis, beroendecentrum, socialtjänst och från skolan, berättar Ida Albinsson.

Fler informationstillfällen planeras under hösten. Samtidigt poängterar Ida Albinsson att det är viktigt redan nu att fler vuxna hjälps åt och finns tillgängliga ute på kvällar och helger för kommunens unga.

Läs mer om vad du kan göra här