Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 24 april sammanträdde Kommun­fullmäktige. Under mötet godkändes årsredovisning 2022 för Ljusdals kommun. Fullmäktige beviljade även ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna.

Årsredovisning 2022 för Ljusdals kommun
Under sammanträdet togs årsredovisningen upp för slutligt godkännande. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet över året.

Öppen förskola i Ljusdals folkpark
Ett medborgarförslag gällande öppen förskola i Ljusdals folkpark togs upp. Förslaget avslogs.

Solceller på kommunens hyreslägenheter och äldreboenden
Ett medborgarförslag gällande önskemål om solceller på kommunens hyreslägenheter och äldreboenden togs upp under måndagens möte. Medborgarförslaget ansågs besvarat, eftersom det kommunägda fastighetsbolaget av sin styrelse redan har fått uppdraget att utreda möjligheten att montera solceller på kommunens, AB Ljusdalshems samt AB Ljusdals Servicehus tak.

Kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan
En motion från Ulf Nyman (M) med önskemål om kommunalt stöd till förbättringar vid turistmålet Losgruvan ansågs besvarad under gårdagens kommunfullmäktige.

Alla punkter från sammanträdet
Du kan ta del av protokollet till sammanträdet för att se samtliga punkter.