Ljusdals kommun deltar i Försvarsmaktens övning Aurora 23 – kom och ställ dina frågor

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Lördag den 29 april finns Ljusdals kommun tillsammans med Röda Korset på plats vid Bokhandlargränd i Ljusdal. Mellan klockan 12.00 -15.00 informerar de om krisberedskap under försvarsmaktsövningen Aurora 23.

Aktiviteten genomförs tillsammans med Försvarsmakten Mellersta militärregionen och är en del av Försvarsmaktsövningen Aurora 23 som pågår just nu över hela Sverige – där över 26000 personer från armén, flygvapnet, marinen, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder deltar. På plats under dagen finns även personal från Ljusdal - Järvsö Rödakorskrets.

- Kris eller höjd beredskap innebär att kommunen måste anpassa sin organisation till de krav som gäller då. Kommunen har också ett ansvar att samverka, planera, förbereda och samordna de krishanteringsåtgärder som ska vidtas och samordna information till allmänheten, säger Josefin Jarlheden, säkerhetschef Ljusdals kommun.

Samtidigt genomför Hemvärnet en aktivitet i centrala Ljusdal. De ska patrullera och visa upp deras förmåga att snabbt finnas på plats för att skydda och bevaka viktiga objekt, allmänna platser och befolkning vid höjd beredskap likväl som kriser i samhället.

- Vi är på plats för att skapa trygghetsskapande patruller på offentliga platser, precis som det kommer att vara under en riktig situation, säger löjtnant Magnus Brodin, Hemvärnet.