Kursstart för "Barn i föräldrars fokus"

Tisdag 2 maj startar en ny omgång av Familjeteamets utbildning Barn i Föräldrars Fokus, BIFF. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningen handlar om att synliggöra barnets situation i konflikter om vårdnad, boende och umgänge och se möjligheter till förändringar efter en separation.

Under träffarna varvas information med samtal och reflektion kring vad som man kan göra för att underlätta för barnen. Varje deltagare avgör själv hur mycket den vill dela med sig från sin familj. Vid anmälan deltar föräldrarna i separata grupper, men det finns inget krav att båda deltar.

Information om utbildningen

Datum: 2, 9, 16 maj

Tid: Klockan 16:00-18:00 på vardagar.

Plats: Familjeteamet, Postplan 20 i Ljusdal.

Mer information och anmälan till Familjeteamet:

Telefon: 0651-76 13 91, 070-306 38 76

E-post: familjeteamet@ljusdal.se