Lyckade byamöten i Los, Kårböle och Ramsjö

Tjänstepersoner från olika förvaltningar inom Ljusdals kommun besökte under mars månad byalagen i Los, Kårböle och Ramsjö för dialogmöten inom ramen för projektet ”Utvecklad service på Ljusdals kommuns landsbygder”.

Medverkade gjorde också personal från kommunens nya Kontaktcenter, där många vanligt förekommande frågor besvaras på telefon 0651-18000.

Mötena var välbesökta och uppskattades av såväl tjänstepersonerna som övriga deltagare. Nya möten av samma slag planeras till hösten.

Dokumentation från mötena och svar på en del av de frågor som ställdes under kvällarna finns nu publicerade på projekthemsidan - Projekt för bättre service i landsbygder