Anmäl din valborgsmässoeld

Om du ska elda på Valborg, 30 april, kom ihåg att anmäla din eld till räddningstjänsten. Tänk på att elda säkert.

Räddningstjänstens information till dig som ansvarar för en valborgsmässoeld:

  • Eldning sker på egen risk.
  • Släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang ska finnas tillgängligt.
  • Ansvarig person ska på plats bevaka tills elden brunnit ut.
  • Eldning bör inte ske vid stark blåst eller torka.
  • Endast trädgårdsavfall såsom kvistar, grenar och omålat virke är tillåtet att elda.
  • Se till att inte röken medför någon olägenhet för omkringboende.
  • Platsen ska städas upp efteråt.