Se kommun­fullmäktige i efterhand

Klicka på playknappen i bilden för att se sändningen.

Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

Läs mer om hur du kan följa kommunfullmäktige direkt eller ta del av arkiverade sändningar: Kommunfullmäktige via, dator, TV och radio

Utgivare: Annelie Wallberg

Föredragningslista

  • Upprop
  • Val av justerare
  • Godkännande av dagordning
  • Meddelanden
  • Ledamöternas korta frågor
  • Allmänhetens frågestund. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ärenden som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde

Ärenden 3 april 2023

1. Låne- och borgensramar 2023 för kommunkoncernen (komplettering)

2. Begäran från Inlandsbanan AB om att ägarkommunerna överför befintligt borgensåtagande hos Inlandståget AB till Inlandsbanan AB

3. Fyllnadsval av nämndeman efter Iréne Jonsson (S) som på begäran entledigats från uppdraget

4. Avsägelse från Henrik Karlström (SD) gällande uppdragen som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden (inkl utskott) samt utbildningsnämnden. Fyllnadsval

5. Avsägelse från Mari-Anne Levinsson (KD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

6. Avsägelse från Johan Myrberg (M) gällande uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Jävsnämnden

7. Medborgarförslag gällande ambassadörer för kommunen

8. Medborgarförslag om återinförande av Kommunala Pensionärsrådet

9. Medborgarförslag gällande parkeringsmöjligheter vid Älvvallen

10. Medborgarförslag med önskemål om transporter kvällstid till Ramsjö och närliggande byar

11. Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen fjärde kvartalet 2022

12. Ej verkställda beslut - äldreomsorgen samt stöd och omsorg fjärde kvartalet 2022

13. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till utbildningsnämndens ordförande Henrik Estander (L) om nämnden budgetäskande på 300 miljoner kronor. Svar

14. Interpellation från Jonas Rask-Samuelsson (C) till samhällsservicenämndens ordförande Ulf Nyman (M) om stöd för enskilda vägar 2023. Svar

15. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om utredning gällande status på våra kommunala badplatser plus Folkparksbadet. Svar

16. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om utredning gällande samordning av kommunala besöksanläggningar. Svar

17. Interpellation från oppositionsråd Lena Svahn (S) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) om val av ordföranden till råden. Svar

18. Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) gällande en kärnkraftsanläggning i Ljusdal. Svar

19. Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Information om sändningen

Direktsändning
Vi direktsänder kommunfullmäktiges sammanträden via dator, läsplatta, mobil samt radio och lokal-TV.

Arkiverade sändningar
Vi kommer också att spara sändningarna så att du kan titta på de senaste sammanträdena i efterhand.

Mottagning via TV
Du som har Ljusnets digitala TV-utbud Digital Bas kommer att kunna se direktsändning av Ljusdals kommunfullmäktige på kanalplats 18. Om du inte hittar den så kan du behöva göra en ny kanalsökning.

Mottagning via Radio Ljusdal
Sammanträdet sänds på dessa radiofrekvenser i FM-bandet : i Ljusdal på 89,2 MHz, i Järvsö på 101,5  MHz och i Färila på 98,7 MHz.