Väg i Ångsäter från namnet Södra Ångsäter

En förfrågan har inkommit om att namnsätta en väg i byn Ångsäter som hittills inte haft ett namn. Vägen ligger söder om järnvägen i Ångsäter och går i öst-västlig riktning. Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att namnsätta vägen till Södra Ångsäter.

Trafikverket ska påbörja ett arbete vid järnvägen direkt invid vägen Södra Ångsäter. Namnsättningen bidrar till enklare administration hos Trafikverket.

Enligt kommunens riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning ska det eftersträvas att anknyta till den aktuella platsen och att behålla äldre namn. Ljusdalsbygdens museum har tillfrågats och det finns enligt dem inget som talar emot namnet.