Östernäs

Östernäs är ett centralt beläget före detta industriområde i centrala Ljusdal som förvärvats av Ljusdals kommun. Området erbjuder mark i nära anslutning till Ljusdals Resecentrum där nu gällande detaljplaner, vilka omfattar ett ca 8 hektar stort område, medger handel, kontor och idrott. Sanering av förorenad mark har under 2020 skett av en del av området för att göra det möjligt att bygga bostäder inom Östernäs. Sanering av en ytterligare del av området planeras ske under 2021. Två nya detaljplaner för bostadsändamål m m antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Dessa planer är överklagade till mark- och miljödomstolen.

En närmare 2 hektar stor anläggning med park, bryggor, strandområde och betongpark har byggts. För närvarande finns intresse för att bygga padelbanor inom området. Detta gör att Östernäs i kombination med promenadstråket runt Kyrksjön redan idag erbjuder ett tillgängligt område med brett utbud av aktiviteter.

Kontakta oss

Enheten för strategisk och hållbar utveckling

Utvecklingsstrateg
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se