Utvecklingsprojekt

Miljöbild på mossa vid vattendrag

Ljusdals kommun bedriver i olika sammanhang, ofta i samverkan med andra offentliga aktörer och företag, strategiska arbeten för att ge förutsättningar för utveckling och tillväxt. Detta handlar ofta om byggande och infrastruktur, men kan även innehålla olika former av påverkans- och förändringsarbete.