Atlantbanan

Atlantbanan är namnet på en vision och ett långsiktigt arbete för att få till snabb persontrafik och effektiv godstrafik med tåg som förbinder två städer och två hav – Trondheim vid Atlanten och Stockholm vid Östersjön – via Norra Stambanan förbi Ljusdal.

Ljusdals kommun ingår tillsammans med ett antal kommuner och regioner på både svenska och norska sidan i ett samarbete som pågått sedan början av 1990-talet. I Sverige bedrivs arbetet i form av ett partnerskap där 3 regioner och kommuner som ligger i anslutning till banan ingår. Ett antal delmål har uppnåtts. Norra Stambanan har snabbtågs­an­passats och SJ trafikerar sträckan Östersund-Stockholm med snabbtåg.

I Norge har beslut fattats om nödvändig elektrifiering och upprustning av banan på den norska sidan, vilket är en förutsättning för att på sikt få till en snabb och effektiv trafik längs hela Atlantbanan.

Kontakt oss

Plan- och exploaterings-koordinator
Simon Rosell
0651-76 13 10